پاورپوینت تقاضا در ورزش شواهد

پاورپوینت تقاضا در ورزش شواهد

پاورپوینت تقاضا در ورزش  شواهد

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش30  اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

تعدادی از رویکردهای تئوریکی در مورد تقاضا در ورزش در فصل قبل مطرح شده است

دانش و علم اقتصاد تجربی در زمینه تقاضا برای ورزش محدود و کم می باشد.

همچنین حرکت از مباحث تئوری به تعیین و بررسی مدل تجربی مشکل می باشد.

و داده های دردسترس برای بررسی تئوری ناکافی هستند.

بزرگترین محدودیت برای انجام مطالعات تجربی در تقاضا ورزش در دسترس نبودن داده است.

اساسا داده  در زمینه تقاضا ورزش بر اساس  بررسی های ملی درباره ورزش مردم و فعالیتهای تفریحی نشات می گیرد.

در بریتانیا منبع اصلی داده در مورد شرکت کنندگان در ورزش توسط GHS (General Household Survey) صورت می گیرد.

GHS در سال 1972 شروع به کار کرد. و در سال 1973 اولین سری داده جمع آوری شد و هر سه سال یکبار این داده ها را جمع آوری می کرد.

به مرور در نوع بررسی ها تغییرات روش شناختی انجام شد و سئوالات در زمینه شرکت کنندگان در ورزش تصحیح  و کامل شد.

یک تحقیقی که توسط GHS در سال 1973 و PNRS در سال 1965 در مور اینکه شما چند بار در به ترتیب در 4 هفته گذشته و 1 سال گذشته در ورزشهای مختلف شرکت کردید انجام شد که نتایج متفاوتی را در بر داشت

دلایل:

زمان مختلف،فراموشی و مبالغه کردن در طول یکسال

چهارچوب نمونه گیری متفاوت بود GHS  افراد 16 سال به بالا و PNRS افراد بالای 12 سال را مورد بررسی قرار داد.این مشکلات باید با بررسی های مشابه در زمانهای مختلف حل شود.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

داده در زمینه شرکت کنندگان در ورزش

سطوح تعداد شرکت کنندگان در ورزش

گرایشات در ورزش

گرایشات در شرکت کنندگان در سال 1977-86رویکرد جایگزین

خصوصیات شرکت کنندگان

مدلهای تقاضا   PARENT DEMAND FUNCTION 

تقاضا برای تجهیزات و تاسیسات

کشش پذیری متقاطع قیمت (cross-price elasticity )

ملاحظات رفتاری


خرید آنلاین